Dagligt helvede med tunge lastbiler, Lynetteholmen

Lynetteholmen skal ligge i Københavns Kommune, så hvad kommer det så egentlig jer ved, når I bor i kommunerne Dragør og Tårnby ?  Det gør det så alligevel og på mange måder.  Men lad mig nøjes med til lands og til vands.

Til Lands, fordi der skal dumpes mere end 80 millioner tons mere eller mindre forurenet jord ned på havbunden foran Trekronerfortet.  Det betyder, at der samlet skal køre 72 og 55 tons tunge lastbiler i timen, i 10 timer om dagen og i de næste mere end 30 år og antageligt helt op til 50 år.

Lastbiler som kommer fra den sydlige del kører over Amager og vel størstedelen på de veje som ligger parallelt med kysten.

Enhver borger i dette land kan forstå, hvilke miljømæssige følger denne hektiske trafik vil få for alle og tillægges der også den øvrige trafik af kommende byggematerialer og håndværkertrafik, vil det blive et dagligt helvede.

Når så engang Lynetteholmen ligger færdig (om de da overhovedet får jord nok) skal 100.000 nye pendlere fylde de eksisterende veje ud med yderligere deres egen trafik.  Alt sammen kun fordi nogle partier i Københavns kommune ikke vil samarbejde med sine omegnskommuner, som meget gerne ser et sådan samarbejde tilvejebragt.

Placeringen af Lynetteholmen er altså valgt på det værst tænkelige sted, både rent praktisk på 14 meters vand, men altså også trafikalt.

Til vands, fordi denne meget store jordbunke skal danne grundlag for Lynetteholmen ikke bare danner en prop foran Københavns ind- og udsejling, men også fordi den også danner en prop i den dybe sejlrende, som på søkortet kaldes Kongedybet.  Sidstnævnte lukning af Kongedybet vil betyde en betydelig reduktion af det saltvand, som flyder ind gennem Øresund og videre til det i forvejen saltfattige Østersøen.  Grunden til det er at saltvand er tungere og derfor løber på det dybe farvand, som netop her er Kongedybet.

Man behøver ikke at være marinebiolog for at indse at også hele Amager Strand, helt ned til Dragør, ej heller vil få tilført den samme nordfra kommende mængde saltvand og vil derfor miste en del af sin biodiversitet langs kysten.

Lynetteholmen er altså ikke kun et anliggende for Københavnerne, men et anliggende for os alle – ja, i hele Danmark.  Hvis noget i fremtiden skulle gå galt skal vi alle betale ved kasse 1: statskassen.

Derfor støt om protestgruppen “Bevar Margretheholms Havn”.

Af  Klaus Schlichter,   Bevar Margretheholms Havn