Generalforsamling

Lørdag den 1. februar kl. 14.00 – 17.00 
i Foreningshuset, Sundholm 8 (ind ad porten nr. 6 på Sundholmsvej og lige til venstre).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Handlingsplan for tiden til næste generalforsamling
6. Budget
7. Valg af bestyrelse, revisor og andre valgte repræsentanter for det kommende år
(jf. §6, §8 og §9).
8. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer eller andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før mødet. Bestyrelsen sørger for, at forslag udsendes så medlemmerne får dem i hænde senest 7 dage før mødet.

For de, der ønsker at deltage i en efterfølgende hyggestund med fælles middag er der mulighed for dette. Der behøves ingen tilmelding før ved mødets start, hvor vi bestiller maden.

Alle medlemmer opfordres til at overveje en mulig opstilling til afdelingsbestyrelse, Københavnsbestyrelse, lokaludvalg og regionsrepræsentantskab. Vi har brug for alle medlemmer, der har lyst til at være aktive i Enhedslisten.
Vil du vide mere om dette, kontakt da et bestyrelsesmedlem.

Kammeratlig hilsen
Bestyrelsen Amager Vest
Michael Neumann, michael.steen.neumann@gmail.com
Eric Erichsen, ericerichsen@gmail.com
Kim J. Henriksen, kimjezus@gmail.com
Dorthe Pedersen, dotpeders@gmail.com