Ref. af Generalf. 2021

Generalforsamlingen den  23/1 2021

Dagsorden:

 1.  Oplæg om politisk program EHL Kbh 2021-2025 (20min) – efterfulgt af diskussion. (40min)
Pause på 10 min.
2. Valg af dirigent og referent (5min)
3. Beretninger:
– Lokalbestyrelsen (5min) + spørgsmål (5min)
– Københavns-bestyrelsen (5min) + spørgsmål (5min)
– Lokaludvalget (5 min) + spørgsmål (5min)
– Borger repræsentationen (5 min) + spørgsmål (5min)
– Regionen
4. Regnskab (10min)
Pause på 10 min.
5. Handlingsplan for 2021 (20min)
6. Valg af bestyrelse, revisor og andre valgte repræsentanter for det kommende år. (10min)
7. Budget 21 (10min)
8. Evt. (5min)

Til stede: Mette Fink, Dorthe Pedersen, Michael Neumann, Thomas Friis Jørgensen, Gorm Gunnarsen, Mads Bruun Petersen, Lars Petersen, Kim Jezus Henriksen, Hanne Schmidt, Peter Hess-Nielsen, Eva Hyllegaard, Gudrun Østergaard.

1. Oplæg af Jon Toivonen.

2. Dirigent: Kim Jezus
Referent: Thomas

3. – Kim Jezus holdt beretning fra bestyrelsen.
Link til sang om Amager Fælled: http://www.chartbase.dk/hitlister/chart.php?cb_denmark-
danmark/2021-01-19

– Michael Neumann holdt beretning fra Kbh-bestyrelsen og henviser til at Kbh-bestyrelsen vil udsende
en beretning forud for Enhedslisten København´s generalforsamling.
Michael vil desuden trække sig som repræsentant i Kbh-bestyrelsen.
Flere udtrykker stor respekt for og anerkendelse af Michaels arbejde.

– Eva Hyllegaard beretter fra regionerne, at Ø har valgt vores top 8, som der nu arbejdes på at få i
medierne. Marianne Frederik fra Amager Øst er øverst på listen.
I forhold til regionsrådsvalgkamp: Vi arbejder ud fra 5 emner: Klima, Psykiatri, Lighed i sundhed, Bedre
arbejdsforhold for sundheds ansatte, Trafik.
6. marts er der repræsentantskabsmøde.
Vil man følge med kan man finde Ø på sociale medier og hjemmeside på dette link:

Forside


Desuden nævner Eva, at Frida Groth er i top 8 og er tilknyttet vores afdeling. Eva appellerer til at vi
fører valgkamp for hende. Frida er jordemoderstuderende.

– Peter Hess berettede fra Amager Vest Lokaludvalg.
Dorthe Pedersen tilføjer at hun gerne vil trække sig som første suppleant, når der er valg til
lokaludvalget til næste år.
Grethe Kjær har trukket sig fra Lokaludvalget som 2. suppleant.
Peter Hess tilføjer desuden at han ønsker at trække sig til næste år.

– Gorm Gunnarsen berettede fra Borgerrepræsentationen.
Frem til 4. februar skal vi arbejde ihærdigt for at forhindre byggeriet på Fælleden.
Mads Bruun Petersen vil gerne rejse at kommunerne skal have værktøjer til at kunne se hvor og hvordan
mobile arbejdere bor og lever. Han beretter om, at der er omfattende problemer med at mobil udenlandsk
arbejdskraft lever under kummerlige forhold.
Gorm: Vi arbejder for sociale klausuler i BR, som også skal omfatte rettigheder ang. arbejdskraftens
indkvartering.

4. Vores regnskab er endnu ikke revideret og klar til godkendelse. Dog ser resultatet således ud:
Årets overskud er kr. 16.432, den samlede beholdning er kr. 73.111.
Derfor bliver regnskabet først behandlet på vores næste medlemsmøde.

5. Forslag fra Mads Bruun Petersen: Skal vi lave et offentligt møde “Vejen til socialismen”?
I efteråret fejrer Socialdemokratiet 150 års jubilæum og vi kunne invitere både både SF og S til at tale ved
mødet. Mødet skulle være offentligt.
Hanne Schmidt foreslår ligeledes at afholde offentlige møder.
Vi skal desuden henvende os til medlemmer og høre hvad de er interesseret i.
Vi skal lave fællesmøde med RGU og SUF for at koordinere valgkamp.

6. Kim Jezus Henriksen, Michael Neumann, Dorthe Pedersen og Thomas Friis Jørgensen fortsætter i afdelingens
bestyrelse. Eric Erichsen udgår.

Peter Hess-Nielsen fortsætter i Amager Vest Lokaludvalg, Dorthe Pedersen fortsætter som suppleant.

Thomas Friis Jørgensen bliver repræsentant i Kbh-bestyrelsen. Michael Neumann bliver suppleant.

Vi har 3 pladser i Enhedslistens regionsrådsrepræsentantskab – Michael Neumann, Kim Jezus og Dorthe Pedersen
fortsætter.

Jørgen Colding Jørgensen fortsætter som revisor.

7. Vi udskydeer beslutningen om at godkende budget til vores næste medlemsmøde.

8. Mads Bruun Petersen linker til et event i næste uge som informerer om socialistiske jøders historie –
arrangeret af Vänstrapartiet.
https://www.facebook.com/events/245268557163344/