Intro/medlemsmøde Tirsdag den 21. januar, kl.19 – 21

Emnet er Enhedslistens fremtid, og Finn Sørensen (medlem af HB og FU, ud over sit medlemskab af denne afdeling) kommer og indleder.

Vi har medsendt Hovedbestyrelsens oplæg til debatten, og herfra vil vi blot citere fra de indledende bemærkninger:

“Formålet med strategidebatten er at få sat fokus og retning på de overordnede politiske opgaver, vi er enige om vores parti skal løse.  Debatten skal samtidig klargøre, om der er behov for organisatoriske ændringer, for at vi kan løse disse opgaver.

Det betyder, at der ud over det politiske dokument, vil blive arbejdet med organisationsændringer gennem forslag til ændringer af vores organisation, vedtægter mv.  Såfremt medlemmer, afdelinger, udvalg eller andre måtte have forslag til organisationsændringer eller vedtægtsændringer indgår de således i processen”.

I har fået HB´s dokument tidligere fra Landskontoret, men for en sikkerheds skyld sender vi det med igen, så alle kan læse det, selv om det måske skule være forsvundet.

Spisning fra kl. 18 for interesserede, tilmelding til michael.steen.neumann@gmail.com

Kammeratlig Hilsen  Bestyrelsen

https://amager-vest.enhedslisten.dk/_trashed/hovedbestyrelsens-debatoplaeg