Læserbrev/kommentar

Folkering for fælleden – forsvar for naturen

Jeg synes Bryggebladet d. 5.11. leverer en fin dækning af “Folkering for fælleden”, som Amager fælleds venner afholdt d. 22.okt.  Et stort arrangement med 2000 fakler rundt om Lærkesletten.  Med taler, sang og musik, som tekst og billederne viste i Bryggebladet.  En folkelig protest mod en lokalplan, som foreslår bygning af ca. 2500 boliger på Fælleden.

Der er dog et punkt i teksten, som jeg godt kunne tænke mig mere præcist beskrevet.  Det er omtalen af, at en lokalpolitisk sag “pludselig landede på selveste Folketingets bord”, som der står i artiklen.

Jeg synes, det er på sin plads at nævne, at sagen landede på Folketingets bord, fordi et flertal i Borgerrepræsentationen faktisk sendte den til Folketinget med ønsket om at ophæve den eksisterende lov om fredning af Lærkesletten.  Flertallet i Borgerrepræsentationen bestod bl.a. af SF, de Radikale og Socialdemokraterne, som alle før sidste kommunalvalg ville bevare fælleden, men som bekendt endte med bare at flytte byggeriet nogle hundrede meter og samtidig oven i købet inddrog Stejlepladsen i Sydhavnen i byggeplanerne.  Det er disse partier som sammen med de borgerlige bad Folketinget om at lovgive og ophæve fredningen af Lærkesletten.  Det er stik imod ånden i Naturfredningsloven, hvor affredning netop ikke skal kunne foregå alene af økonomiske grunde.  Og i denne sag er det jo tydeligvis pengene der tæller.  At affredningen blev vedtaget af et næsten enigt Folketing, som Bryggebladet skriver er selvfølgelig en skønssag.  Men “næsten enigt” dækker så, at Enhedslisten og mig bekendt også Alternativet hele tiden har været imod planerne om byggeri på fælleden – og har stemt i mod – både i Borgerrepræsentationen og i Folketinget.  Jeg synes det er en vigtig præcisering bl.a. som en forklaring på, hvorfor Folketinget skulle blandes ind i sagen.

Peter Hess – Nielsen, medlem af Amager Vest Lokaludvalg for Enhedslisten.