Margretheholmen

 

Det fremgår af oplægget til den kommende VVM, at jorden skal køres til Lynetteholmen med lastbiler, og at der vil blive set på effekten ved at noget sejles “som supplement” til kørslen.

Som det ser ud nu, bliver der således IKKE set på en løsning, hvor al jord alene sejles.  Men det er jo klart, at det vil have helt anderledes miljøeffekter, hvis der slet ikke skal køres jord og dermed heller ikke skal anlægges en ny vej.

Enhedslisten på Amager og på Christianshavn fremsendte høringssvar, som kræver at der i VVM´en indgår en vurdering af effekterne, såfremt der slet ikke bruges lastbiler, men alene fragtes jord ad vandvejen.

Det kan fx være med en udskibning fra Avedøre Holme, hvorfra jorden så fragtes videre med pramme.

En sådan løsning vil både bevare lystbådehavnen og undgå 300 yderligere lastbiler dagligt gennem Amager.

Enhedslisten   Amager Øst og Vest og Christianshavn.