Om afdelingen

Enhedslisten Amager Vest er den ene af to Amager afdelinger i partiets Københavnsafdeling, der i 2012 blev opdelt i en Vest og Øst afdeling (https://amager-oest.enhedslisten.dk). Vi har ‘hjemme’ i Foreningshuset Sundholm 8 med en bestyrelse, der vælges på vores årlige generalforsamling i januar måned. Nedenunder kan du finde mere information om, hvem vi er.

Bestyrelsen

Thomas Friis Jørgensen (kontaktperson), thomasfj4000@gmail.com,  61515087

Michael Neumann, michael.steen.neumann@gmail.com,  60 80 70 40

Dorthe Pedersen (kasserer), dotpeders@gmail.com,  35 39 33 50

Kim Jezus Henriksen, kimjezus@gmail.com,  26 87 87 00‬

 

Folkevalgte

Vi har to medlemmer i Købehavns Borgerrepræsentation og ét medlem i Amager Vest Lokaludvalg.

Medlemmer

Afdelingen består af omkring 260 medlemmer, der danner rygraden i afdelingen. De er aktive i partiets kampagner og giver vigtige input til partiets politikudvikling. Via lokale medlemsmøder, sociale arrangementer, foredrag og offentlig aktivisme bidrager græsrodsarbejdet til at forny politiske fokusområder og gøre politiske spørgsmål relevante i hverdagen.