Om afdelingen

Enhedslisten Amager Vest er den ene af to Amager afdelinger i partiets Københavnsafdeling, der i 2012 blev opdelt i en Vest og Øst afdeling (https://amager-oest.enhedslisten.dk). Vi har ‘hjemme’ i Foreningshuset Sundholm 8 med en bestyrelse, der vælges på vores årlige generalforsamling i januar  – februar måned. Nedenunder kan du finde mere information om, hvem vi er.

Bestyrelsen

Eric Erichsen,  [email protected],  40 85 60 17

Johan Sommer Byrgesen, (Kontaktperson),  [email protected],  26 27 88 95

Harald Viuff,  [email protected],  24 26 40 72

Mette Bloch Hansen, (Københavns bestyrelsen) [email protected],   28 18 16 66

Dorthe Pedersen, (kasserer + webansvarlig), [email protected],  35 39 33 50

Folkevalgte

Vi har to medlemmer i Købehavns Borgerrepræsentation

Medlemmer

Afdelingen består af omkring 250 medlemmer, der danner rygraden i afdelingen. De er aktive i partiets kampagner og giver vigtige input til partiets politikudvikling. Via lokale medlemsmøder, sociale arrangementer, foredrag og offentlig aktivisme bidrager græsrodsarbejdet til at forny politiske fokusområder og gøre politiske spørgsmål relevante i hverdagen.