Om afdelingen

Enhedslisten Amager Vest er den ene af to Amager afdelinger i partiets Københavnsafdeling, der i 2012 blev opdelt i en Vest og Øst afdeling (https://amager-oest.enhedslisten.dk). Vi har ‘hjemme’ i Foreningshuset Sundholm 8 med en bestyrelse, der vælges på vores årlige generalforsamling i januar  – februar måned. Nedenunder kan du finde mere information om, hvem vi er.

Bestyrelsen

Kim Jezus Henriksen, [email protected],  26 87 87 00

Dorthe Pedersen, (kasserer + webmistress), [email protected],  26 39 33 50

Lasse Schelde,  [email protected],  28 34 03 21

Jesper Tholstrup, (kontaktperson),  [email protected], 50 40 17 05

Folkevalgte

Vi har to medlemmer i Købehavns Borgerrepræsentation og ét medlem i Amager Vest Lokaludvalg.

Medlemmer

Afdelingen består af omkring 250 medlemmer, der danner rygraden i afdelingen. De er aktive i partiets kampagner og giver vigtige input til partiets politikudvikling. Via lokale medlemsmøder, sociale arrangementer, foredrag og offentlig aktivisme bidrager græsrodsarbejdet til at forny politiske fokusområder og gøre politiske spørgsmål relevante i hverdagen.