Skoleproblemer i Amager Vest

Det fremgår, at det især er Økonomiforvaltningen med Frank Jensen i spidsen der er årsag til at børn fra de overbelagte skoler i Ørestad syd nu skal indkvarteres på Amager Fælled skole i nord, der i forvejen er fyldt til bristepunktet.  Her vil man placere 200 børn i de fine skurvogne (kaldet pavilloner), der nu rummer skolens egne børn grundet renoveringer, fremfor at flytte dem ud til Ørestad.

Siden det første spadestik for Ørestad blev taget, er alt der vedr. skoler og børneinstitutioner kommet i anden række, og man har totalt ignoreret alle prognoser for deres arealbehov til trods for at borgmester Frank Jensen gerne praler af alle de nye børnefamilier der er kommet til.

Fra starten af er der ikke blevet sat de nødvendige arealer af til disse formål.  Den kommunalt ejede udemokratiske grundejer By og Havn har hellere villet sælge jorden til boligbyggerier dyrest muligt end at sørge for institutioner til børn og unge.  De 2 nye skoler der er bygget i syd, mangler derfor også udearealer til leg og boldspil.  Alt sammen for at finansiere metroen, der er årsag til at mange sociale og borgernære hensyn og kvaliteter tilsidesættes.

Dette nye initiativ med at proppe flere hundrede elever ind på andre skoler på Amager over flere år, er skandaløst.  Dels er det et overgreb på andre skolers sociale og pædagogiske målsætninger at de nu skal rumme børn de ikke har plads til, hverken i skolegård eller i deres faglokaler.  Dels er det et overgreb på de forældre i Ørestad der gerne ser deres børn går i skole og SFO nær hjemmet.

Både forældrene på Amager Fælled skole og forældrene i Ørestad har klaget, de har ovenikøbet kommet med forslag til hvor pavillonerne kunne opsættes i Ørestad, som giver mening som led i at udbygge et lokalt skolemiljø.  Men kommunen hverken lytter eller rokker sig, for det er billigst at lade skurvognene stå hvor de er uanset forældrenes behov, for By og Havn føler sig hverken politisk eller økonomisk forpligtiget til at løse problemet.  Til gengæld er kommunen villig til at betale daglig bustransport til enten Amagerbro eller Islands Brygge.

Bestyrelsen Enhedslisten Amager Vest