Socialistisk økonomi – Reform eller Revolution ?

Hvad er det socialistiske modsvar på den kapitalistiske økonomi som dominerer Finansministeriet, uddannelsessystemet og som har vundet bred accept i befolkningen?  Svaret håber vi på at kunne komme nærmere vha nedenstående spørgsmål:

Hvad er de(t) centrale opgør med den kapitalistiske økonomi ?  v. Jørgen Colding

Hvordan ser grundskitsen ud til en socialistisk økonomi ? v.  Karen Helveg & Rune Lund

Dagsorden:

19.00 – 19.05 intro

19.05 – 19.15  Hvad er de(t) centrale opgør med den kapitalistiske økonomi ? v. Jørgen Colind

19.15 – 19.25  Hvordan ser grundskitsen ud til en socialistisk økonomi og hvordan vinder den opbakning ? v. Karen Helveg

19.25 – 19.35  Hvordan ser grundskitsen ud til en socialistisk økonomi og hvordan vinder den opbakning ? v. Rune Lund

I løbet af de tre oplæg er det muligt at stille spørgsmål skriftligt i chat funktionen som der følges op på efter en kort pause.

19.35 – 19.45  Pause

19.45 – 19.55 Spørgsmål og svar

19.55 – 20.25  Debat

Tak for i dag

Alle afdelingens medlemmer skulle automatisk modtage et zoom link.                https://us02web.zoom.us/j/87187983060