TVLorrys Borgermøde om Lynetteholmen

Mødet kommer til at foregå således, at TVLorry har 2 meget store skærme som formidler mødet på TV live på http://www.lorry.dk.

Den ene skærm viser paneldeltagerne, som deltager via teams:  Gorm Gunnersen fra Enhedslisten og Lars Weiss og en repræsentant  fra By og Havn.  De vil svare på borgernes spørgsmål.

Den anden skærm viser borgerne, der deltager via zoom.  Her kan man se borgerne, men de kan ikke stille spørgsmål på mødet.  Man kan blot se dem.

Når man tilmelder sig mødet, skal man indsende sit spørgsmål og så deltager man i live-begivenheden.  I går var der 46 tilmeldte og 10 som har stillet spørgsmål.

Indre By Lokaludvalg overvejer at oprette en facebook begivenhed, hvor man kan debattere under mødet……Men det skal afklares med TVLorry.

Støt Borgerforslaget:  Udsæt behandlingen af anlægslov for etablering af Lynetteholm.  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07417

Der er nu –  2.660  – støtter.