Vejledende folkeafstemning i Københavns Kommune om byggerier på Amager Fælled og Stejlepladsen.

Vi er dybt bekymrede over beslutningen om at bygge på Fælled og Stejlepladsen.  Begge områder var fredet indtil marts 2019, hvor Folketinget vedtog en lov der ophævede fredningerne – uden om Fredningsnævnet.  Det er aldrig før sket i de godt 100 år, vi har haft naturfredninger i Danmark, at fredninger bliver ophævet ved lov alene for økonomisk vindings skyld.

Københavnerne har brug for byens naturområder og historiske unikke kulturperler.  Natur og kultur er for alle borgere, høj som lav.  Det er vores fælles arv.

Lad os bevare byens åndehuller, vilde natur og fredede dyrearter.  Vi mener, at det er ret og rimeligt at spørge københavnerne.    Lad os få en vejledende folkeafstemning:   Skal der bygges på Amager Fælled og Stejlepladsen  ?

NB:  Kun underskrifter fra borgere i Københavns Kommune medtages.

Fiskerhavnens Venner,  Amager Fælleds Venner  og  Danmarks Naturfrednings forening  København.

https://www.skrivunder.net/vejledende-folkeafstemning-i-kobenhavns-kommune-om-byggerier-pa-amager-falled-og-stejlepladsen?a=174860