Vi fortsætter kampen for Amagerfælled

 

Selvom klagenævnene når frem til at byggeriet kan fortsætte, så er det jo ikke det samme som at det SKAL fortsætte.  I Enhedslisten vil vi kæmpe videre for at beskytte den vilde natur – også i København og at sikre grønne områder til de mennesker der bor i byen.  Derfor vil vi fortsat arbejde for at stoppe byggeriet på Amager Fælled og Stejlepladsen.

Kommunevalget gav en klar opbakning til modstanden mod byggeriet på Amager Fælled.  I Enhedslisten vil vi nu se nærmere på afgørelserne og undersøge muligheden for at et flertal i den nye Borgerrepræsentation,  der tiltræder  1. januar 2022,  stopper byggeriet.